Spring naar content

Merk-positionering

Waarom zou je een verhaal vertellen, als de feiten voor zich spreken? Goeie vraag. Maar, spreken de feiten wel voor zich? Verkoop je een uniek product dat geen enkele toelichting behoeft? Heb je een uitvinding gedaan die de wereld op zijn kop zet? De kans is groter dat je een verhaal verkoopt. Het verhaal áchter de feiten, een merk dus. En als dát de reden is waarom een klant voor jou kiest, moet het natuurlijk wel een goed verhaal zijn. Een scherpe merkpositionering is dan ook essentieel, zowel strategisch als creatief.

Daarom zoekt SCHMUHL naar het échte in mensen en organisaties. Het echte dat er altijd is, maar soms lastig naar buiten komt. Maar alleen wat echt is, beklijft. Soms moet je wakker worden geschud om te beseffen dat je op het verkeerde pad zit. Een stemmetje in je hoofd, of van een goede vriend. SCHMUHL is graag zo’n gids voor je. Samen op reis naar het echte in jezelf en je organisatie. Dat is geen marketingtrucje. Dat is merkpositionering. Dát is echt.

⇒ Geef mij SCHMUHL met merkpositionering!

HOE UNIQUE IS JE SELLING POINT?

Veel bedrijven doen zichzelf tekort door merkpositionering te verwaarlozen. Een opsomming van “unique” selling points volstaat niet; ze zijn zelden uniek en vaak niet de echte reden waarom een klant voor je kiest. Door het verhaal achter hun bedrijf te achterhalen, ontstaat nieuwe energie. Een nieuwe kijk op het werk, die veel rijker is dan een USP. Als wij een merk positioneren, beginnen we met het merkverhaal. Daarin wordt de basis van je merkpositionering uitgezet. Want wat zijn die drijfveren, het onderscheidend vermogen, de ‘why’ en inderdaad: de reden waarom iemand voor je kiest.

BOUW EEN RELATIE OP MET JE KLANT

Merkpositionering is een opdracht aan iedereen die een waardevolle relatie wil opbouwen met mensen. Het is eigenlijk niet zozeer een competentie, maar eerder een bewustzijn van onderlinge verbindingen en gedeelde menselijke behoeften. Of je nu een HR-manager bent die een cultuur van vertrouwen en klantgerichtheid wil versterken, of een marketeer die een merk betekenisvol wil maken voor klanten. En met de veranderende verhoudingen in de arbeidsmarkt is het net zo belangrijk dat je als professional met je verhaal weet te inspireren.

 

MERKPOSITIONERING MET STORY MARKETING

Hoe zorg je er nu voor dat je je merkpositionering inbouwt in je eigen corporate verhaal? Door op zoek te gaan naar de onderstroom-verhalen van de helden in je organisatie, de persoonlijke ervaringen en drijfveren die symbool staan voor wat je met elkaar wil bereiken en uitdragen. Dat betekent niet alleen een weergave van gebeurtenissen, acties en processen, maar vooral de relatie laten zien tussen de herkenbare emoties van medewerkers en het hogere doel van de organisatie.

merkpositionering

AS PLATO USED TO SAY

Succesvolle merken zijn een integratie van het Ware (HET), het Goede/Juiste (WIJ) en het Schone (IK), iets waarover Plato al sprak. De HET wereld omvat de procedures, de protocollen, de hardware, de tools. Het is voornamelijk de digitale wereld. In deze wereld trachten we de zaken te objectiveren, zodat deze te controleren en te herhalen zijn. Data zijn de bronnen van informatie. Hier draait het om INHOUD.

In de WIJ wereld gaat het om cultuur, interactie, sfeer, waarden. Een minder ‘harde’ wereld. De belangrijkste vraag in deze wereld is: “hoe gaan we met elkaar en onze klanten om?” Wat is onze identiteit? Je krijgt informatie door te luisteren naar de verhalen en je verhaal te vertellen. Sleutelwoord is VERHOUDING.

De IK wereld is de subjectieve wereld. Het is onze binnenwereld. Hier onderzoeken we wat ons inspireert, waar we warm voor lopen, waarvoor we verantwoordelijkheid en initiatief willen nemen. Informatie in deze wereld krijgen we door reflectie en bewustzijnsontwikkeling. Het is ook het domein van onze intuïtie. HOUDING (attitude, intentie) is hier het kernbegrip.

SCHMUHLWERK

SCHMUHL positioneert merken op de sweet spot van die drie werelden: inhoud, verhouding en houding. Zo ontstaan merken die duurzaam zijn, omdat ze iets te melden hebben over de organisatie erachter, en niet wegwaaien bij een nieuwe modetrend. Het zijn merken met SCHMUHL.

OOK TOE AAN
MEER SCHMUHL?

  • Ik accepteer het privacybeleid.