Spring naar content
Vaiilant_logo image873

Aan het leven teruggeven

Vraag

Het Vaillant Fonds is een initiatief van de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC). Bij crematies komen waardevolle metalen vrij die opgeteld een flink bedrag opleveren. Officieel is de opbrengst eigendom van de crematoria, maar zij geven het terug aan de maatschappij. Vaillant Fonds ziet toe op de besteding. Om de onafhankelijke positie van het fonds  te benadrukken, leidt het voortaan een zelfstandig bestaan. Een nieuwe huisstijl en website illustreren deze stap. SCHMUHL kreeg de vraag die stap te ondersteunen met een nieuwe visuele identiteit en website.

Antwoord

Lang niet iedereen kan vanzelf meedoen in de maatschappij. Om uiteenlopende redenen raken zij achterop. Redenen die vaak samenhangen met fysieke en mentale gezondheid, met een zekere afstand tot de soms onverbiddelijke realiteit van de samenleving. Vaillant Fonds wil díe mensen ondersteunen op hun levenspad. Met een accent op het laatste deel, als de dood naderbij komt. Het inclusieve leven, betekenisvol tot aan een waardige dood.

Daarom zijn wij gestart met een merkverhaal onder de titel Aan het leven teruggeven. Visueel hebben we ons laten inspireren door een levendig verloop van vloeibare edelmetalen. Waar mogelijk kiezen we in de communicatie voor dynamische, bewegende beelden. In de typografie zie je afgeronde vormen, open en vriendelijk. Daarnaast hebben we een set foto’s geselecteerd die mensen laat zien met een positieve kijk op het leven: hun glas is halfvol.