Spring naar content

Storytelling

Storytelling is hét instrument voor merk- en organisatieontwikkeling. Het merkverhaal geeft context, betekenis en emotie aan een boodschap. Als bedrijf zet je storytelling in bij interne en externe positioneringstrajecten, vanuit de behoefte aan een authentiek, onderscheidend beeld van jezelf. Die behoefte ontstaat bij fusies, overnames, groei of krimp en nieuw beleid, maar ook bij de marketingcommunicatie van (nieuwe) producten en diensten. 

  • Storytelling biedt context, betekenis en zin
  • Storytelling verbindt
  • Storytelling zet aan tot actie en geeft richting
  • Storytelling maakt abstractie concreet
  • Storytelling geeft inzicht
  • Storytelling is framing

Zit je organisatie klem tussen een veranderde markt en een verouderd imago? Is je merkwaarde ingedut? Heb je geen inspirerend verhaal om medewerkers te motiveren? Met het wapen van de verbeelding in de hand, trekt SCHMUHL ten strijde tegen de macht der gewoonte. Samen zoeken we nieuwe perspectieven voor merk en organisatie door storytelling marketing in te zetten.

Storytelling marketing is een relatief nieuwe discipline in organisatie- en merkontwikkeling. Maar in wezen zijn verhalen al sinds mensenheugenis de natuurlijke manier om een boodschap over te brengen: beeldend, boeiend en daardoor beklijvend. Verhalen geven context en emotie aan de boodschap. 

In de afgelopen jaren heeft storytelling een grote vlucht genomen. Het wordt steeds meer erkend als dé sleutelcompetentie voor moderne organisaties. Het helpt je een merkverhaal te achterhalen, formuleren en vertellen. Een goed gekozen merkverhaal is de leidraad voor alle communicatie.

 

⇒ Geef mij nu meer SCHMUHL met storytelling!

Heb jij een sterk merkverhaal?

Welk verhaal vertel je spontaan, tijdens een borrel, over je organisatie? Een verhaal over producten en dienstverlening (het hoe en wat)? Of vertel je een verhaal over de wereld daarachter (het waarom)? Hoe onderscheidend is je product of dienst wèrkelijk? Hoe unique zijn je selling points?

Bewust of onbewust schuilt je onderscheidend vermogen waarschijnlijk veel meer in de organisatie zélf: in de drijfveren van de oprichter, de ontstaansgeschiedenis, de bedrijfscultuur. Als je dáár vat op krijgt, heb je het begin van een corporate story in handen. Een meeslepend verhaal als startpunt van alle communicatie, dat zorgt voor context en consistentie.

Een sterk verhaal? SCHMUHL daagt klanten uit met een onbevangen blik naar zichzelf te kijken. Zo’n open mind is een eerste vereiste voor corporate storytelling marketing: oprechte verwondering over de handel en wandel van een onderneming en de mensen die daarvoor zorgen. 

Al 25 jaar helpen wij organisaties bij hun positionering en imago. Het is onze tweede natuur om van buiten naar binnen te kijken: de vreemde ogen die dwingen. Om vragen te stellen, die vaak beginnen met: waarom. Waarom doe je wat je doet? En waarom op jouw manier? Waarom maak je bepaalde keuzes en heb je bepaalde opvattingen? Het zijn lastige vragen, die een organisatie zich vaak lange tijd niet heeft gesteld. Tegelijkertijd zijn het heerlijke vragen, omdat ze een beroep doen op diepere drijfveren. En dáár ergens houdt de corporate story zich schuil, wachtend op een kans naar buiten te treden. 

De kracht van storytelling

Verhalen hebben de kracht van een rivier. Ze zoeken een weg langs obstakels, raken alles onderweg aan en slijten een spoor in het land. Ze gaan onverstoorbaar hun eigen weg. Een goed verhaal nestelt zich diep in de ziel, veel dieper dan kale feiten en boodschappen kunnen. 

Elke organisatie heeft verhalen die ze, bewust of onbewust, de wereld instuurt. Dat kan een treffende reclamecampagne zijn, maar net zo goed een hardnekkige roddel of een akkefietje uit het verleden. Verhalen zíjn er, de vraag is wat je ermee dóet. 

IMG-0277

Net zoals het water, kunnen verhalen vóór je en tégen je werken. Als je ze probeert in te dammen, maak je ongekende natuurkrachten los. Als je de werking ervan onderschat of negeert, kunnen ze je onverwacht overspoelen. Maar wie storytelling erkent en gebruikt, surft op de golven van een machtig communicatiemiddel. 

Soms heb je een onbevangen geest nodig om die verhalen te kanaliseren. SCHMUHL kijkt van buiten naar binnen, met een frisse, creatieve blik. Wij achterhalen de elementen die het imago van je organisatie (kunnen) bepalen en construeren een bevlogen verhaal dat de harten van je publiek raakt.  

Zorg dus dat je als organisatie een verhaal vertelt, authentiek en verleidelijk. Verhalen zijn al sinds mensenheugenis hèt middel om een onuitwisbare indruk achter te laten bij je doelgroep. SCHMUHL helpt organisaties bij het ontdekken, formuleren en verspreiden van een corporate story die beklijft. Daardoor leven ze lang en gelukkig.

Een goed verhaal

We beseffen het doorgaans niet, maar elke keuze die we maken, elke mening die we vormen, is gebaseerd op een verhaal. De keuze voor product A, de mening over dienst B? Natuurlijk spelen rationele afwegingen een rol, maar zonder achterliggend verhaal overtuigen ze nauwelijks. De consument wil best iets weten over een aankoop, maar hij wil er vooral iets bij voelen. Het hart heeft het voor het zeggen, niet het verstand. 

Voortdurend laten we ons leiden door verhalen, in allerlei vormen. Begrijpelijk, want verhalen geven betekenis aan iets. Ze nemen ons mee naar een andere wereld, een wereld waarvan we deel willen uitmaken. Daarin gaat het niet meer zozeer om feitelijke eigenschappen van een product, die nu eenmaal vaak inwisselbaar zijn, maar om de overtuiging erachter. 

Aanleiding

De behoefte aan een merkverhaal wordt op verschillende momenten gevoeld. Organisaties die zichzelf enigszins zijn kwijtgeraakt, die zich willen herpositioneren, doen er goed aan te beginnen met een merkverhaal. Ook bij de ondersteuning van veranderingsprocessen, zoals een reorganisatie of fusie, biedt een corporate story houvast en nieuw perspectief. 

In dergelijke gevallen zijn medewerkers een zeer wezenlijke doelgroep. Deels ontlenen zij hun identiteit aan die van hun werkgever. Een goed verhaal, dat zij naar eigen wens kunnen kneden, is essentieel voor de motivatie en loyaliteit. Trots is een belangrijke drijfveer. Kortom, bij twijfel over identiteit en positionering werkt een corporate story verhelderend en inspirerend. Een verhaal verankert de koers van de onderneming.

Werkwijze

Het schrijven van een corporate story bestaat uit een aantal essentiële onderdelen, waarvan het daadwerkelijke schrijven niet per se het zwaarste weegt. Ervan uitgaande dat het kernverhaal ergens in de organisatie aanwezig is, moeten we eerst zoeken en vinden. Dat is de onderzoeksfase, waarin gesprekken met sleutelpersonen worden gevoerd, bronnen bestudeerd en creatieve sessies (eventueel met een vaste story group van medewerkers) gehouden. 

Het betrekken van medewerkers via interviews en groepsessies dient overigens meerdere doelen. Natuurlijk levert het invalshoeken, anekdotes en duiding op, maar het is ook goed voor het draagvlak van de exercitie. Een corporate story moet worden gedragen door de organisatie, dus is het goed als mensen op diverse niveaus en echelons een bijdrage leveren; zo worden ze mede-eigenaar en ambassadeur van het project.  

De inspanningen leiden tot het sterkste idee voor een story outline. Dat ruwe idee moet worden geslepen tot een uniek kernverhaal, dat de organisatie in het hart raakt. Daarom wordt dit uitvoerig besproken vóórdat we aan het eigenlijke schrijven beginnen. Vanzelfspreken

Tenslotte is het raadzaam goed na te denken over de vormgeving van de corporate story tijdens storytelling marketing: Gaat iemand het voordragen en zo ja, wie? Wordt die voordracht opgenomen of live gepresenteerd? Wordt het op papier gezet en gedrukt? Wordt er een geanimeerde videoclip van gemaakt of maakt de directeur een road tour langs alle vestigingen? 

Storytelling

Workshop 

De ‘jumpstart’ van je marketingstrategie kost je slechts een workshop. Overzichtelijk en transparant. Met het resultaat bespaar je je een hoop trial and error in de uitvoering: Wij denken niet in middelen, maar in een strategische en creatieve vertaling van je onderscheidend vermogen. 

Het vertalen van communicatiedoelen naar strategische en creatieve oplossingen vereist denkkracht en daadkracht. In een of meerdere workshops zorgen we ervoor dat je merk goed gepositioneerd de markt op kan. We kijken door de ogen van de klant naar je bedrijf en product. Waarin onderscheidt het zich? Waar liggen kansen voor de propositie? Die vragen moeten meerdimensionaal worden beantwoord. 

Met een kritische blik èn empathische energie snijden wij door de materie. We sturen op enthousiasme, voor het product, de communicatie en voor elkaar. Want zo ontstaan de beste ideeën. Liefde voor het proces vind je altijd terug in het resultaat. 

De sessies worden gekenmerkt door een ontspannen sfeer, waarin alles mag en kan worden gezegd. Belangrijk is het creëren van een setting waarin verhalen loskomen. Want uiteindelijk is elke positionering op de eerste plaats een verhaal, waarin de klant graag gelooft. 

Corporate Story

Het verhaal waarmee uw organisatie blijvend het verschil maakt op een veranderlijke markt. De reden waarom klanten in je geloven. In een intensief proces achterhaalt SCHMUHL je unieke verhaal door te interviewen, observeren en analyseren. Met het resultaat bind je niet alleen klanten, maar ook de mensen met wie je werkt aan het merk. 

Ghost blog

Blogging groeit uit tot een van de populairste, meest effectieve manieren om social media te benaderen. Mits je het persoonlijk, redactioneel en kwetsbaar aanpakt, is het blog een ideaal podium om je merk te presenteren. Lezers ervaren het niet als reclame, sterker nog: Je gééft hen iets waardevols. Dat kan een gefundeerde mening zijn, een tip, of gewoon een smakelijke anekdote. Je vertelt het verhaal van je organisatie, steeds op een iets andere manier. 

Bloggen dus, maar ehh: Wie gaat dat doen? En wanneer? Hoe zorg je ervoor dat het een beetje interessant wordt, en leesbaar? Daar ligt een schone taak voor SCHMUHL. Wij kruipen in de huid van een medewerker en schrijven regelmatig een blog namens hem of haar. Een ghost blog dus. Wat is daarvoor nodig? Een onderwerp, een invalshoek, gewoon in steekwoorden. Omdat wij onze klanten goed kennen, en ook de wereld waarin zij opereren, kunnen we met minimale input een aantrekkelijk verhaal vertellen. 

OOK TOE AAN
MEER SCHMUHL?

  • Ik accepteer het privacybeleid.